În conformitate cu legislația românească privind prețurile de transfer, entitățile sunt obligate să prezinte la cererea autorităților fiscale Dosarul prețurilor de transfer, în cazul în care acestea desfășoară tranzacții cu persoane afiliate.
Echipa noastră de consultanți vă pune la dispoziție servicii privind prețurile de transfer, servicii care includ:

 • Asistență în pregătirea Dosarului prețurilor de transfer;
 • Revizuirea politicilor și a documentației privind prețurile de transfer;
 • Reprezentare și asistență pe durata inspecțiilor fiscale.

Pentru întocmirea Dosarului prețurilor de transfer, este necesară parcurgerea următorului plan tematic:

 • Prețuri de transfer – aspecte teoretice
  • Principiul privind aplicarea principiului deplinei concurențe; aplicabilitatea regulilor de prețuri de transfer;
  • Metode tranzacționale tradiționale și alte metode – descriere: Analiza comparabilității, Recunoașterea tranzacțiilor întreprinse efectiv, Evaluarea tranzacțiilor separate și combinate, Utilizarea unei plaje de valori de deplină concurență, Utilizarea datelor din mai mulți ani, Pierderi, Efectul politicilor guvernamentale, Compensări internaționale, Utilizarea evaluărilor în vamă, Utilizarea metodelor de prețuri de transfer;
  • Ajustări de prețuri de transfer – implicații fiscale; modificări legislative recente;
  • Tranzacții artificiale și prețurile de transfer;
  • Prețurile de transfer și incidența cu reglementările vamale (importuri, exporturi);
  • Estimarea riscului de prețuri de transfer.
 • Prețuri de transfer – aspecte practice
  • Întocmirea Dosarului de prețuri de transfer presupune studiu privind: Caracteristicile bunurilor sau serviciilor, Analiza funcțională, Termeni contractuali ,Circumstanțe economice ,Strategii de afaceri;
  • Justificarea metodei de tranzacționare aleasă; studiul de comparabilitate;
  • Studiul de comparabilitate și interpretarea rezultatului studiului de comparabilitate – concluzii.
 • Dosar prețuri de transfer – conținut
 • Obiectul raportului;
 • Activități realizate;
 • Informații despre grup și companie: istoric, structura organizatorică a grupului;
 • Informații comerciale și financiare;
 • Cadrul economic general. Piața;
 • Aspecte tehnice privind organizarea activităților în cadrul grupului și în companie;
 • Aspecte de natură organizatorică și funcțională;
 • Valoarea tranzacțiilor intra-grup;
 • Descrierea și implementarea metodologiei prețurilor de transfer: Modul de tranzacționare, Modul de facturare, Contravaloare tranzacții.
 • Analiza funcțională: Descrierea funcțiilor, Riscuri asumate.
 • Justificarea metodei de tranzacționare aleasă;
 • Studiul de comparabilitate și interpretarea rezultatului studiului de comparabilitate – concluzii.

TARIFE
Pentru o evaluare a serviciilor de întocmire a Dosarului prețurilor de transfer, vă rugăm să ne contactați la telefon: 0264/214.434; 0744/583.031; e-mail: office.g500@yahoo.com.
Tarifele sunt stabilite în funcție de numărul de ore efectuate, de specificul activității și de responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.