Serviciile de evidență contabilă, consultanță contabilă și consultanță economico-financiară de calitate și performanță sunt esențiale pentru buna desfășurare a activității firmei dumneavoastră.
Orice firmă trebuie să depună lunar, trimestrial, semestrial și anual declarații privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, impozitul pe salarii, impozitul pe cladiri, etc. Corectitudinea întocmirii acestor declarații, precum și depunerea la timp la Administrația Financiară depinde de modul de organizare și conducere a contabilității entității.
Totodata, orice firmă are nevoie de studii și analize pentru a-și putea da seama de poziția economico-financiară, date ce trebuie interpretate atât static cât și în dinamică, respectiv în perspectivă. Asemenea analize economico-financiare sunt necesare și la accesarea unor credite sau fonduri nerambursabile.
De aceea considerăm că pentru reușita oricărui business trebuie să ai alături un partener de încredere, profesionist în fiscalitate și contabilitate, care să-ți organizeze evidența contabilă astfel încât tu să-ți canalizezi toate eforturile pentru creșterea și dezvoltarea afacerii tale.

Serviciile profesionale de evidență contabilă, consultanță contabilă și consultanță economico-financiară constau în:

 • Consiliere în întocmirea documentelor contabile primare; preluarea și înregistrarea acestora în contabilitate;
 • Contabilitatea registrului de casă, a notelor de intrare-recepție, a bonurilor de consum, a facturilor de intrare/ieșire;
 • Întocmirea de dispoziții de încasare/plată către casierie și înregistrarea acestora în evidența contabilă;
 • Întocmirea de pontaje, state de plată, completarea registrului de evidență a salariaților în Revisal;
 • Evidența global-valorică, cantitativ-valorică, după caz, și întocmirea balanței analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balanței de verificare și a balanțelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidența analitică și sintetică clienți, furnizori;
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării;
 • Calculul, întocmirea și depunerea declarației privind impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderii, impozitul forfetar, etc.;
 • Calculul, întocmirea și depunerea declarației privind impozitul pe dividende;
 • Calculul, întocmirea și depunerea declarației privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente;
 • Întocmirea jurnalelor de TVA, a decontului de TVA și depunerea acestuia în termenul legal;
 • Reglarea/urmărirea fișei pe plătitor;
 • Obținerea de certificate de atestare fiscală;
 • Întocmirea situaţiilor financiare anuale/semestriale, respectiv bilanț, cont de profit și pierderi, anexe la bilanț întocmite în conformitate cu prevederile legale și depunerea acestora în termenele legale;
 • Întocmirea/depunerea în termenele legale a declarațiilor fiscale lunare, trimestriale, semestriale și anuale;
 • Informări periodice a conducerii asupra situației economico-financiare a societății, informări privind schimbările legislației fiscale și financiar contabile;
 • Asistență privind circuitul documentelor justificative în concordanță cu specificul activității firmei; optimizarea fluxului documentelor contabile primare;
 • Refacerea evidenței contabile;
 • Supervizarea, revizuirea activităților și procedurilor în cadrul serviciului de contabilitate;
 • Analiza eventualelor riscuri contabile și fiscale;
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului, a structurilor financiare;
 • Analiza datoriilor și creanțelor, a capitalurilor și a imobilizărilor;
 • Analiza cifrei de afaceri, a valorii adăugate, a rentabilității, a structurii patrimoniale;
 • Analiza costurilor de producție;
 • Calculul indicatorilor economico-financiari.

Prin contractul pe care-l semnaţi cu noi, G5 CONSULTING îşi asumă responsabilitatea profesională asupra tuturor evidenţelor şi înregistrărilor contabile, responsabilitatea cu privire la termenele de predare a declaraţiilor şi a altor angajamente către instituţiile statului, respectând permanent confidenţialitatea asupra tuturor lucrărilor efectuate şi a informaţiilor referitoare la compania dumneavoastră, atât în perioada în care sunteţi clientul nostru, cât şi după sistarea contractului de prestări servicii.

TARIFE
Pentru o evaluare a serviciilor de evidență contabilă, consultanță contabilă și consultanță economico-financiară vă rugăm să ne contactați la telefon: 0264/214.434; 0744/583.031; e-mail: office.g500@yahoo.com.
Tarifele sunt stabilite în funcție de numărul actelor contabile, de specificul activității și de responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.