Orice afacere începe cu stabilirea obiectivului strategic. Obiectivul strategic poate fi decelat în obiective principale și secundare. Obiectivele se realizează prin activități. Realizarea oricărei activități, pe baze științifice, cuantificabile, se realizează pe baza procedurilor. Procedura presupune descrierea tuturor pașilor care trebuie efectuați pentru a realiza activitatea așa cum aceasta a fost gândită.

Dintre activitățile care se realizează în cadrul unei afaceri, activitățile financiar-contabile sunt de importanță majoră. Realizarea activităților financiar–contabile pe baza procedurilor determină informații financiar-contabile reale care au rol determinant în luarea deciziilor manageriale. Prin urmare, implementarea unui sistem adecvat de proceduri financiar-contabile asigură un management performant.

Serviciile profesionale de consultanță privind implementarea procedurilor financiar-contabile privind Sistemul de Management al Controlului Intern se concretizează prin asistența pe care echipa noastră o oferă la întocmirea și implementarea procedurilor anterior menționate.

Prin contractul pe care-l semnaţi cu noi, G5 CONSULTING îşi asumă responsabilitatea profesională asupra tuturor serviciilor prestate, respectând permanent confidenţialitatea asupra tuturor lucrărilor efectuate şi a informaţiilor referitoare la compania dumneavoastră, atât în perioada în care sunteţi clientul nostru, cât şi după sistarea contractului de prestări servicii.

TARIFE
Pentru o evaluare a serviciilor de consultanță privind implementarea procedurilor financiar-contabile vă rugăm să ne contactați la telefon: 0264/214.434; 0744/583.031; e-mail: office.g500@yahoo.com.
Tarifele sunt stabilite în funcție de numărul de ore prestate, de specificul activității și de responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.