Orice afacere este un „organism viu” care ia ființă, se dezvoltă, poate trece prin așa numitele „crize de dezvoltare” ca reacție la mediul de afaceri, poate fi amenințată de potențiale riscuri și ca urmare avem nevoie de a obține cât mai multe informații potrivite la momentul potrivit. Din acest motiv noi încercăm să oferim clienților noștri informații strategice cu privire la identificarea și exploatarea celor mai avantajoase oportunități și schimbări ale mediului de afaceri și ale pieței în care acestia operează.

Suntem conștienți că managementul poate deveni performant numai dacă este fundamentat pe baze științifice, dacă acționează în contextul unor previziuni bine argumentate. Din această cauză considerăm că existența procedurilor, aplicarea acestora, existența unei strategii de afaceri și aplicarea acesteia, sunt factori determinanți care pot face ca societatea comercială să funcționeze cât mai bine, să nu existe decalaje între funcțiile întreprinderii, să fie totul contorizat și măsurat, astfel încât orice eroare să poată fi identificată la timp și riscul să fie diminuat sau înlăturat definitiv. Într-o lume concurențiala deciziile nu pot fi luate pe baze empirice, intuitive, ele trebuie să aibă la bază proceduri precise care să asigure manifestarea deplină a competențelor concomitent cu realizarea responsabilităților concrete în scopul atingerii performantei.

Serviciile profesionale de consultanță și asistență managerială, de management financiar și organizare sistem de management integrat, consultanță în afaceri și antreprenoriat constau în:

  • Consultanță privind organizarea și conducerea societății (organigrame, structuri, definiri de funcții);
  • Consultanță privind organizarea contabilității financiare și de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Elaborarea de politici contabile și proceduri financiar contabile privind desfășurarea activității de bază și a activităților conexe;
  • Analizarea și organizarea fluxului informațional, a circuitului documentelor;
  • Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare și circuitul acestora în cadrul societății;
  • Informarea permanentă și în timp util a conducerii societății privind reglementările din domeniul fiscal și financiar-contabil;
  • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
  • Consultanță în alegerea sistemului informatic necesar activității desfășurate de către client.

Prin contractul pe care-l semnaţi cu noi, G5 CONSULTING îşi asumă responsabilitatea profesională asupra serviciilor prestate, respectând permanent confidenţialitatea asupra tuturor lucrărilor efectuate şi a informaţiilor referitoare la compania dumneavoastră, atât în perioada în care sunteţi clientul nostru, cât şi după sistarea contractului de prestări servicii.

TARIFE
Pentru o evaluare a serviciilor de consultanță și asistență managerială, de management financiar și organizare sistem de management integrat, consultanță în afaceri și antreprenoriat vă rugăm să ne contactați la telefon: 0264/214.434; 0744/583.031; e-mail: office.g500@yahoo.com.
Tarifele sunt stabilite în funcție de numarul de ore prestate, de specificul activității și de responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.