Orice firmă are cel puțin un salariat. Ca urmare este necesar, fie ca firma să aibă cunoștințe solide despre legislația muncii și personal calificat în resurse umane care să realizeze activitatea de salarizare și resurse umane, fie să externalizeze aceste activități spre societăți specializate.

Serviciile profesionale de salarizare și resurse umane constau în:

  • Întocmirea contractelor individuale de muncă, întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă, a deciziilor sau a altor acte specifice și înregistrarea acestora în Revisal în termenele legale;
  • Întocmirea și administrarea dosarelor de personal;
  • Preluarea pontajelor pentru întocmirea statului de salarii, întocmirea și depunerea statelor de salarii;
  • Calculul contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuției pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurări pentru șomaj, a impozitului pe salarii;
  • Întocmirea și depunerea tuturor declarațiilor aferente salariilor în termenele legale;
  • Comunicarea cuantumului impozitelor și taxelor de plată aferente salariilor agentului economic în vederea efectuării plăților în termenele legale;
  • Completarea registrului general de evidență a salariaților;
  • Calculul concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor de maternitate, etc.;
  • Întocmirea adeverințelor de salariu, a notelor de lichidare;
  • Consultanță privind salarizarea.

Prin contractul pe care-l semnaţi cu noi, G5 CONSULTING îşi asumă responsabilitatea profesională asupra tuturor serviciilor prestate, respectând permanent confidenţialitatea asupra tuturor lucrărilor efectuate şi a informaţiilor referitoare la compania dumneavoastră, atât în perioada în care sunteţi clientul nostru, cât şi după sistarea contractului de prestări servicii.

TARIFE
Pentru o evaluare a serviciilor în domeniul resurselor umane vă rugăm să ne contactați la telefon: 0264/214.434; 0744/583.031; e-mail: office.g500@yahoo.com.
Tarifele sunt stabilite în funcție de numărul de ore prestate, de specificul activității și de responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.