Frecventele modificări în domeniul fiscalității, numărul mare de impozite și taxe, necunoașterea legislației fac ca entitățile să nu fie la curent cu acestea, respectiv să nu cunoască implicațiile neaplicării corecte a reglementărilor fiscale în activitatea companiei.
În acest sens, consultanța fiscală este un domeniu important care poate genera plusuri semnificative, mai ales acolo unde legislația are carențe, acolo unde legislația lasă loc de interpretări, fiind oportună pentru buna desfășurare a activității firmei.
Consultanța fiscală poate oferi soluții în micșorarea fiscalității în raport cu creșterea profitabilității companiei.
Venim în sprijinul clienților noștri, în cazul unor litigii fiscale, acordându-le asistență pe tot parcursul derulării procedurilor administrative. Oferim asistență pe durata inspecțiilor fiscale anunțate/inopinate efectuate de autoritățile fiscale române în vederea minimizării efectelor datorate emiterii unor decizii cu impact negativ.
Asigurăm consultanță fiscală integrată, echipa noastră fiind formată din experți contabili, consultanți fiscali și auditori financiari autorizați de către organismele profesionale.

Serviciile profesionale de consultanță financiară și fiscală, asistență privind inspecțiile fiscale și litigiile fiscale constau în:

  • Identificarea taxelor și impozitelor aferente activității clientului precum și stabilirea politicilor contabile și fiscale; în acest sens am editat și cartea „Proceduri financiar contabile” la editura Risoprint Cluj-Napoca;
  • Verificări cu caracter fiscal cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe venit, impozitul pe nerezidenți, TVA, accize, impozite și taxe locale;
  • Asistență în îndeplinirea obligațiilor fiscale și întocmirea declarațiilor;
  • Informări periodice privind schimbările legislative fiscale și contabile;
  • Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală;
  • Asistență privind inspecțiile fiscale și litigiile fiscale, reprezentarea clientului în fața autorităților fiscale și a instanțelor de judecată, alături de consultanții juridici ai acestuia;
  • Asistență privind organizarea și ținerea contabilității;
  • Analiza prevederilor legislative, investigarea situației de fapt și pregătirea și formularea argumentelor pentru contestație/recurs;
  • Gestionarea procesului de control fiscal, permitând astfel clienților să se concentreze pe activitățile uzuale ale companiei.

Prin contractul pe care-l semnaţi cu noi, G5 CONSULTING îşi asumă responsabilitatea profesională asupra tuturor serviciilor prestate, respectând permanent confidenţialitatea asupra tuturor lucrărilor efectuate şi a informaţiilor referitoare la compania dumneavoastră, atât în perioada în care sunteţi clientul nostru, cât şi după sistarea contractului de prestări servicii.

TARIFE
Pentru o evaluare a serviciilor de consultanță financiară și fiscală, asistență privind inspecțiile fiscale și litigiile fiscale vă rugăm să ne contactați la telefon: 0264/214.434; 0744/583.031; e-mail: office.g500@yahoo.com.
Tarifele sunt stabilite în funcție de numărul de ore prestate, de specificul activității și de responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.