Bazându-ne pe o cunoaștere aprofundată și pe o vastă expertiză, prin alte activități de natura economico-financiară, dorim să venim în sprijinul clienților noștri în identificarea unor noi oportunități de optimizare a costurilor de natură fiscală, de reducere a eventualelor riscuri fiscale.

Serviciile noastre de revizii și certificări fiscale constau în:

 • Analize detaliate a activității clienților noștri din perspectiva legislației incidente acesteia;
 • Revizuirea înregistrarilor contabile, respectiv a calculului, întocmirii și declarării corecte și la termenele legale a tuturor obligațiilor fiscale, a datoriilor și contributiilor entității;
 • Revizuirea și analiza rapoartelor de audit și a declarațiilor fiscale anterioare ale companiei;
 • Identificarea eventualelor posibilități de planificare fiscală ce pot fi abordate în viitor;
 • Evaluarea riscurilor fiscale din perioada supusă reviziei noastre și pregatirea unui raport detaliat cu privire la riscurile fiscale identificate;
 • Certificarea declarației anuale de impozit pe profit;
 • Alte certificări cerute de client.

În categoria altor servicii, echipa noastră prestează următoarele activități:

 • Obținerea de certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administrația financiară;
 • Întocmirea dosarelor de credit;
 • Întocmirea planurilor de afaceri.

Prin contractul pe care-l semnaţi cu noi, G5 CONSULTING îşi asumă responsabilitatea profesională asupra tuturor serviciilor prestate, respectând permanent confidenţialitatea asupra tuturor lucrărilor efectuate şi a informaţiilor referitoare la compania dumneavoastră, atât în perioada în care sunteţi clientul nostru, cât şi după sistarea contractului de prestări servicii.

TARIFE
Pentru evaluarea altor servicii, vă rugăm să ne contactați la telefon: 0264/214.434; 0744/583.031; e-mail: office.g500@yahoo.com.
Tarifele sunt stabilite în funcție de numărul de ore prestate, de specificul activității și de responsabilitățile și obligațiile fiecărei părți.