Gheorghe Alexandru Man
AUDITOR FINANCIAR
Alexandru Man este fondatorul și administratorul societății G5 Consulting. Are o experiență de peste 15 ani în domeniul auditului financiar, auditul entităților de pe piața de capital sau proiecte finanțate din fonduri europene și de peste 20 de ani în contabilitate și expertiză contabilă. Alexandru a fost lector formator CECCAR pentru cursul „Auditul financiar al fondurilor europene” și lector formator și inițiatorul suportului de curs „Misiuni speciale de audit financiar” în cadrul Curriculei de Masterat în domeniul auditului financiar al fondurilor structurale. Alexandru este membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din anul 2017, al Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2001 și al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România din anul 1987.
Licențiat în științe economice – Facultatea de Științe Economice, Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca

Licențiat în matematici – Facultatea de Matematică, Institutul Pedagogic Baia Mare

Inspector resurse umane

Expert achiziții publice

Manager proiect

Evaluator proiecte finanțate din fonduri europene

Expert formator tip A

Auditor intern ISO 9001 și ISO 14001
Membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Membru al Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați din România (CECCAR)
„Audit financiar – Ghid practic”
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009

„Proceduri financiar-contabile”
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010

„Audit intern vs. Control intern”
Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010
Contact
 • +40 (744) 583 031
 • office.g500@yahoo.com
Teodora Viorica Fărcaș
AUDITOR FINANCIAR
Teodora Fărcaș s-a alăturat echipei G5 Consulting în anul 2016, având experiență atât în mediul privat cât și în cel public. Teodora a fost cadru didactic asociat al departamentului de Contabilitate al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Începând cu anul 2017, Teodora este coordonatoarea biroului G5 Consulting din Cluj-Napoca. Teodora este membră a Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din anul 2019, a Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2016 și a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România din anul 2014.
Licențiată în științe economice – Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Absolventă masterat, specializarea „Management contabil, audit și control” – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Doctor în contabilitate – FSEGA, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și Institutul de Economie și Management, Universitatea din Nantes, Franța

Studii postdoctorale în domeniul Contabilității și Raportărilor Integrate

Lector formator CECCAR

Inspector resurse umane

Manager de proiect
Membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Membru al Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați din România (CECCAR)
„New trends in corporate reporting”
Colecția Cercetare avansată postdoctorală în științe economice
Editura ASE, București, 2015

Peste 25 de articole publicate în reviste și baze de date internaționale, precum și capitole în cărți de specialitate
Contact
 • +40 (786) 222 082
 • teodora.farcas@proceduriaudit.ro
Artina Elena Dan
AUDITOR FINANCIAR
Artina Dan s-a alăturat echipei G5 Consulting din anul 2017, având o experiență semnificativă în domeniul financiar-contabil. Parcursul său profesional a avut mereu un trend ascendent, ocupând timp de 8 ani poziția de Director Economic. Artina este membră a Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din anul 2017, a Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2014, a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România din anul 2013 și a Camerei Consultanților Fiscali din România din anul 2010.
Licențiată în științe economice – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Membru al Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați din România (CECCAR)

Membru al Camerei Consultanților Fiscali din România (CCF)
Contact
 • +40 (757) 578 364
 • artina.dan@proceduriaudit.ro
Ioan Popa
AUDITOR FINANCIAR
Ioan Popa este membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar din anul 2017, al Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2001, al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România din anul 1996 și al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din anul 1981.
Licențiat în științe economice – Facultatea de Științe Economice, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Doctor în contabilitate – Facultatea de Științe Economice, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Lector formator CECCAR

Profesor universitar

Expert lector tip A
Membru al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR)

Membru al Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați din România (CECCAR)

Membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)
„Monografie contabilă industrială” Editura Politică, București, 1983

„Mecanismul economico-financiar” Editura Politică, București, 1984

„Bilanțul contabil” Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987

„Contabilitatea generală e economiei de piață” Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992

„Contabilitatea de gestiune” Editura Intelcredo, Deva, 1994

„Contabilitatea financiară a agenților economici din România” Editura Intelcredo, Deva, 1995

„Sistem managerial pentru contabilitatea agenților privați” Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997

„Audit financiar” Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010
Contact
 • -
 • -
Mihai Dascălu
AUDITOR IT
Mihai Dascălu are o experiență deosebită în domeniul Consultanță și securitate informațională, fiind în prezent Șef de lucrări la Universitatea Politehnică din București. Mihai are numeroase calificări internaționale și peste 100 de articole publicate la conferințe și evenimente științifice naționale și internaționale de prestigiu. Este membru în asociații profesionale de renume internațional și, de asemenea, în comitetul de program la diverse conferințe prestigioase internaționale.
Licențiat în inginerie – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică București

Absolvent masterat, specializarea „Inteligență artificială” – Institutul de Științe Economice și Gestiune Asistată de Calculator, Universitatea din Nantes

Absolvent masterat, specializarea „Ingineria sistemelor internet” – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică București

Doctor în științele educației – Universitatea Grenoble Alpes

Doctor în calculatoare și tehnologia informației – Universitatea Politehnică București

Studii postdoctorale în Calculatoare și Tehnologia Informației

Manager de proiect

Auditor intern ISO 9001

Auditor ISO 27001
Membru al International Information Systems Security Certification Consortium (ISC2)

Membru al Project Management Institute (PMI)

Membru al International Instituted of Business Analysis (IIBA)

Membru al Association for Computing Machinery (ACM)

Membru al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Membru al Romanian Special Interest in Computer-Human Interaction (ROCHI)
Peste 100 de articole publicate la conferințe și evenimente științifice naționale și internaționale de prestigiu, inclusiv conferințe de top în computer education (ITS 2014, 2012; AIED 2013; CSCL 2011, 2013), conferințe de renume (ICALT 2012; EC-TEL 2010, 2011; ICWL 2012; ISPDC 2011; AIMSA 2008, 2010, 2012) sau jurnale cu factor de impact ISI (CSCL, Computers in Human Behavior).
Contact
 • +40 (726) 111 090
 • mihai.dascalu@cs.pub.ro
Răzvan Ioan Cîrdan
AUDITOR FINANCIAR STAGIAR
Răzvan Cîrdan lucrează în cadrul biroului G5 Consulting din Cluj-Napoca de la sfârșitul anului 2016. În anul 2018 a absolvit studiile universitare de masterat, specializarea „Expertiză contabilă și audit”, din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Începând cu anul 2019, Răzvan este membru stagiar al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.
Licențiat în științe economice – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Univesitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Absolvent masterat, specializarea „Expertiză contabilă și audit” – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Univesitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Membru stagiar al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Contact
 • +40 (747) 188 167
 • razvan.cirdan@proceduriaudit.ro
Lucian Nicușor Rad
AUDITOR FINANCIAR STAGIAR
Lucian Rad s-a alăturat echipei G5 Consulting din Cluj-Napoca în luna Mai a anului 2018. În anul 2018 a absolvit studiile universitare de masterat, specializarea „Management contabil, audit și control”, din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Începând cu anul 2019, Lucian este membru stagiar al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.
Licențiat în științe economice – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Univesitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Absolvent masterat, specializarea „Management contabil, audit și control” – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Univesitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Membru stagiar al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Contact
 • +40 (757) 578 363
 • lucian.rad@proceduriaudit.ro