Un antreprenor/grup de companii care deține mai multe companii, poate manipula prețurile la care acestea tranzacționează între ele bunuri/servicii, influențând astfel nivelul impozitului pe profit/venit plătit de fiecare companie în parte.

Concret, în cazurile în care una dintre companii înregistrează pierderi, este microîntreprindere, este înregistrată în afara granițelor României sau este în procedură de insolvență, se pot diminua/amâna la plată impozitele datorate de una din companii la bugetul de stat.
Astfel, autoritățile fiscale din România au dreptul de a verifica dacă prețurile la care tranzacționează între ele companiile controlate de aceeași persoană sunt în conformitate cu prevederile legale. Mai exact, dacă prețurile aplicate în cadrul tranzactiilor dintre companii aflate sub control comun sunt stabilite în aceeași manieră în care s-ar fi stabilit dacă aceleași tranzacții s-ar fi desfășurat cu părți independente).

Documentul prin care autoritățile fiscale pot verifica dacă prețurile au fost manipulate poartă denumirea de „dosarul prețurilor de transfer”, conținutul acestuia fiind reglementat de Anexa 3 la la Ordinul 442/2016.
Contribuabilii mari ce desfășoară tranzacții materiale cu părți afiliate au obligația de a pregăti anual dosarul prețurilor de transfer. Ceilalți contribuabili ce desfășoară tranzacții materiale cu părți afiliate au obligația de pregăti dosarul prețurilor de transfer doar la solicitarea autorităților fiscale.
 
În continuare sunt prezentate câteva informații despre cele mai frecvent întâlnite nelămuriri și confuzii în ceea ce privește dosarul prețurilor de transfer.
1. Ce se poate întâmpla în cazul în care nu este întocmit dosarul prețurilor de transfer?
În primul rând, contribuabilii care nu întocmesc dosarul prețurilor de transfer pot primi o amendă de până la 27.000 RON în cazul în care compania este mare contribuabil, de până la 14.000 RON în cazul în care compania este contribuabil mijlociu și de până la 3.500 RON atunci când compania este contribuabil mic.
 
Cuantumul amenzii se înjumătățește în cazul în care este plătită în primele 48 de ore de la notificare.
 
În plus, dacă contribuabilul renunță la dreptul de a pregăti dosarul prețurilor de transfer, inspectorii fiscali vor efectua analizele după propriile interpretări ale legislației, existând astfel riscul ca aceștia să efectueze analize distorsionate ale căror concluzii să conducă la efectuarea de ajustări de prețuri de transfer, impozit pe profit de plată suplimentar, dobânzi și penalități pentru întreaga perioadă de prescripție de cinci ani.
2. Cand amândouă companiile sunt din România și plătesc anual impozit pe profit, ce se întâmplă dacă nu se pregatește dosarul prețurilor de transfer?
Nepregătirea dosarului prețurilor de transfer atunci când amândouă companiile sunt din România și plătesc anual impozit pe profit nu ar trebui să aibă consecințe dacă echipa de inspecție fiscală de la entitatea controlată emite o decizie de ajustare corespondentă.
 
Cu toate acestea, ANAF poate calcula penalități și dobânzi de plată de catre una din companii însă nu va calcula și dobânzi și penalități pe care să le plătească către entitatea din contrapartidă.
3. Care sunt avantajele pregătirii unui dosar preturi de transfer înaintea solicitării acestuia în cadrul controlului fiscal?
Prin dosarul prețurilor de transfer nu se poate modifica ceea ce s-a întamplat în trecut.
 
Cu toate acestea, prin pregătirea anticipată a dosarului de prețuri de transfer se pot constata eventualele nereguli și ulterior se pot efectua corecții prin care să se diminueze impactul negativ al acestora în cadrul unei inspecții fiscale.
4. Pentru ce perioadă se recomandă pregătirea dosarului prețurilor de transfer? Un an, sau toată perioada deschisă controlului fiscal?
În primă instanță trebuie luat în calcul că acțiunile de inspecție fiscală se desfășoară pentru întreaga perioadă deschisă controlului fiscal în cele mai multe situații.
 
De asemenea, trebuie ținut cont că diferențele între costurile pentru a pregăti de la bun început dosarul prețurilor de transfer pentru un singur an și respectiv pentru toată perioada deschisă controlului fiscal pot fi uneori nesemnificative.
 
Prin urmare, este de preferat să se pregatească dosarul prețurilor de transfer pentru întreaga perioadă deschisă controlului fiscal sau cel puțin să se aibă în vedere la momentul luării deciziei diferențele între cele două scenarii.
5. Dosarul prețurilor de transfer poate fi întocmit de către contabilul intern sau este nevoie de un specialist?
Teoretic, contabilul intern poate întocmi un dosar preturi de transfer.
 
Cu toate acestea, legislația preturilor de transfer este mai susceptibilă la interpretări decât legislația fiscală generală, contabilul neavând cum să cunoască interpretările inspectorilor fiscali sau să se documenteze cu privire la acestea.
 
De asemenea, contabilul trebuie să aibă acces la bazele de date internaționale si specializate de prețuri de transfer. Costurile cu aceste baze de date sunt suficient de mari cât să fie greu de suportat de o singură companie pentru uz intern. Mai mult decât atât, în cazul în care se lucrează cu un contabil extern, acesta trebuie să fie autorizat de Camera Consutanților Fiscali
6. Cum am siguranța că dosarul prețurilor de transfer va fi acceptat de către inspectori?
Un prim aspect important în acest sens este ca studiul de comparabilitate sa fie realizat în bazele de date pe care le folosesc și echipele de inspecție fiscală, baze de date la care este nevoie de acces legal atât în prezent cât și în momentul inspecției fiscale.
 
De asemenea, este recomandat sa se solicite revizuirea dosarului de prețuri de transfer de către un consultant cu experiență în controale de prețuri de transfer.
7. Alte întrebări?
În măsura în care aveți și alte întrebări cu privire la întocmirea unui dosar de prețuri de transfer, vă rugăm să ne contactați.
 
În incheiere, trebuie reținut că autoritățile fiscale (i) pot solicita dosarul prețurilor de transfer chiar și unui antreprenor local care nu are participații în nici o companie din afara României și (ii) în ultima perioadă s-au intensificat controalele de prețuri de transfer în special la contribuabilii cu 2-3 ani de pierderi în perioada deschisă controlului fiscal.